Vlaams buitenlands beleid is vastberaden

David Criekemans en Jan Melissen pleitten voor publieksdiplomatie als 'een verregaandere aanpak die Vlaanderen beter op de kaart zet' ('Vlaanderen moet zich beter op de kaart zetten', De Tijd, 7 januari 2006). Verregaander dus dan de 'corporate identity' van de Vlaamse overheid en het 'Vlaams-Europese Verbindingsagentschap', die beide op initiatief van minister Geert Bourgeois werden ontwikkeld. Dirk ROCHTUS stelt dat op het kabinet al geruime tijd aan publieksdiplomatie wordt gesleuteld.