Vlaams Commissariaat voor Media wordt autonoom rechtscollege

(tijd) - De Vlaamse regering heeft dinsdag een ontwerpdecreet goedgekeurd over de oprichting van een Vlaams Commissariaat voor de Media (VCM), dat instaat voor de naleving van de mediawetgeving en voor het verlenen van erkenningen en vergunningen. Tegelijk wordt de Vlaamse Mediaraad grondig vernieuwd, zowel inzake samenstelling als inzake bevoegdheden. Met het ontwerpdecreet wil de minister van Media Eric van Rompuy enkele gaten in de regelgeving dichten en de mediastructuren vereenvoudigen.Een belangrijk hiaat in de regelgeving is het gebrek aan controle. Overtredingen worden niet bestraft omdat er te weinig sanctiemogelijkheden zijn. In veel gevallen is de enige sanctie de schorsing of intrekking van een vergunning, en die staat meestal niet in verhouding tot de overtreding.