Advertentie
Advertentie

Vlaams debat over staatshervorming bemoeilijkt federale grondwetsherziening

(tijd) - De discussie over de verdere staatshervorming in het Vlaamse Parlement wierp ook een schaduw op de federale regering. Daar gingen de Franstaligen op de rem staan bij de voorbereiding van de verklaring die vastlegt welke grondwetsartikels tijdens de volgende legislatuur gewijzigd kunnen worden. Maar nu het wel meevalt met die Vlaamse resoluties, kan er vrij snel een doorbraak komen, zo hoopt men in federale meerderheidskringen.De plannen van premier Dehaene voor die verklaring zijn al een tijdje duidelijk. De premier wil tot elke prijs vermijden dat die tot communautaire heibel leidt. Daarom stelt hij voor grosso modo de tekst te nemen die ook al voor deze legislatuur werd goedgekeurd. Die zou wel gekuist en geactualiseerd worden. Aangepaste grondwetsartikels worden niet hernomen. Tegelijk worden er enkele nieuwe in opgenomen, die ook best herschreven worden in het licht van al goedgekeurde hervormingen, zoals het Octopus-akkoord of de nieuwe regeling voor de ministeriële verantwoordelijkheid. Verwijzingen naar de staatshervorming worden best zoveel mogelijk vermeden. De premier houdt ook niet op te benadrukken dat de band tussen die staatshervorming en de grondwetsaanpassing zeer zwak is. Zelfs het radicale programma van het Vlaamse Parlement kan bijna volledig gerealiseerd worden via wetten met een bijzondere meerderheid.