Advertentie
Advertentie

Vlaams exportnet bestrijkt 123 landen en 98 procent van totale Vlaamse export

Het netwerk van de instelling voor exportpromotie 'Export Vlaanderen' bestrijkt nu al 98 procent van de totale Vlaamse uitvoer. Het Vlaamse exportnet vormt een van de belangrijkste instrumenten van het zelfstandig Vlaams exportbeleid. Met zestig Vlaamse economische vertegenwoordigers (VLEV's), 27 handelssecretarissen en 93 ondersteunende personeelsleden worden 123 van de 225 landen in de wereld bediend. Deze 123 landen zijn samen goed voor 99 procent van het totale bruto nationaal product op wereldvlak en nemen voor 4.300 miljard frank goederen en diensten af uit Vlaanderen. Dat is 98 procent van de totale Vlaamse uitvoer die om en bij de 4.400 miljard frank bedraagt. De jongste maanden werden 15 nieuwe handelsecretarissen aangeworven. Zij hebben een andere titel dan de Vlaamse economische vertegenwoordigers, maar oefenen wel dezelfde functie uit als de VLEV's. In de nabije toekomst komen er nog twaalf bij zodat het aantal handelssecretarissen dan 27 zal bedragen. Nieuwe standplaatsen zijn Boekarest (Roemenië), Edinburgh (Schotland), Havana (Cuba), Kiev (Oekraïne), Nairobi (Nigeria), Nizhny Novgorod (Rusland), Porto Alegre (Portugal), Poznan (Polen), Rio de Janeiro (Brazilië), Valencia (Spanje) en Zagreb (Kroatië). Vlaamse bedrijven die exporteren of export plannen kunnen terecht bij een van de vijf Vlaamse regionale exportcentra van Export Vlaanderen. Exportadviseurs zorgen hier voor dcontacten met de Vlaamse economische vertegenwoordigers en andere instanties die de Vlaamse exporterende bedrijven helpen bij de organisatie van zakenreizen met bijhorend op maat gesneden afsprakenprogramma. KB