Vlaams Fonds Landbouwpromotie

(tijd) - De Vlaamse regering keurde het besluit goed dat het Vlaams Fonds voor de promotie van de produkten van de landbouw, tuinbouw en zeevisserij operationeel maakt. Het besluit omvat drie luiken: de inrichting en werking van de konsultatieve raad die 16 leden telt en adviesbevoegdheid heeft; de samenstelling, organizatie en werking van de 8 sektoraal opgesplitste permanente werkgroepen en de werking en beheer van het fonds als openbare instelling van kategorie A.