Advertentie
Advertentie

Vlaams gesprek met Brusselse gemeenten

(tijd) - Minister-president Luc van den Brande en de Vlaamse minister van Brusselse Aangelegenheden Brigitte Grouwels hebben de 19 Brusselse gemeentebesturen uitgenodigd voor een gesprek omtrent het beleid van de Vlaamse Gemeenschap en van de lokale besturen ten aanzien van de Vlaamse voorzieningen in Brussel. De bedoeling is te komen tot een samenwerkingsengagement met de Brusselse gemeenten ter ondersteuning van lokale Vlaamse voorzieningen en initiatieven. Hierbij wordt gedacht aan Nederlandstalige openbare bibliotheken; de samenwerking tussen gemeenten en Vlaamse gemeenschapscentra en sociaal-culturele VZW's; en de samenwerking tussen gemeentebesturen en de projecten van het Sociaal Impulsfonds. In het Beleidsplan Brussel van de Vlaamse regering werd al vooropgesteld dat de Vlaamse Gemeenschap zich meer direct tot de Brusselse lokale besturen wil richten. Van den Brande en Grouwels hopen dat de Brusselse gemeentebesturen positief zullen reageren.