Advertentie
Advertentie

Vlaams Gewest steekt 916,9 mln in GIMV

Het maatschappelijk kapitaal van de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen (GIMV) is verhoogd met 458.484.000 fr. Het bedraagt nu 2.674.459.000 fr. Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven door de hoofdaandeelhouder, het Vlaamse Gewest, die 916.969.000 fr heeft ingebracht in geld en natura. De intekenprijs bedroeg 2.000 fr, waarvan 1.000 fr als agio.Het eigen vermogen van de GIMV bedraagt thans meer dan 3,5 miljard fr. Het gaat in essentie om een aantal participaties die de GIMV voor rekening van het Vlaamse gewest beheerde in het kader van haar "derde funktie', en die nu door de GIMV zelf zijn overgenomen.