Vlaams impulsprogramma voor milieutechnologie

BRUSSEL (tijd) - Gemeenschapsminister Theo Kelchtermans van leefmilieu heeft een impulsprogramma voor milieutechnologie klaar. In het kader van dit programma wil Kelchtermans jaarlijks 150 miljoen frank ter beschikking stellen uit het Minafonds voor onderzoek en industriële projekten in de betrokken sektor. Daarnaast wordt tevens gestart met milieu-projektdagen, waarop vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de onderzoekswereld informatie en voorstellen kunnen uitwisselen rond konkrete milieuprojekten. De eerste M-dag heeft plaats op 19 oktober in Flanders Expo bij Gent. Kelchtermans maakte een en ander gisteren bekend op een perskonferentie.