Advertentie
Advertentie

Vlaams kastekort 3 miljard lager dan begroot

(tijd) - De Vlaamse regering heeft haar rekening voor 1996 met een tekort van 24,5 miljard frank afgesloten. Dat is 3 miljard minder dan het begrote kastekort van 27,6 miljard frank. Opvallend was de stijging van de opbrengst van de gewestbelastingen van 30,5 miljard naar 32 miljard frank. 'Met dit kasresultaat blijft de Vlaamse begroting perfect op het pad dat leidt tot een nultekort in 1998', zegt minister van Begroting Wivina Demeester in een mededeling.Het kastekort of het netto te financieren saldo van de Vlaamse overheid bedroeg in 1995 23 miljard frank, een kwart minder dan de begrote 30,7 miljard. Een grote betalingsachterstand en de voortijdige storting van het kijk- en luistergeld van de maand januari 1996 smukten in 1995 het resultaat op. Daar is in 1996 geen sprake van. De betalingsachterstand is teruggedraaid van 14,3 miljard in 1995 naar amper 3,9 miljard frank in 1996.