Vlaams kind krijgt gemiddeld 250 frank minder dan Waals

(tijd) - De tendens van het steeds krimpende aantal gezinnen dat geniet van een kinderbijslag en de vermindering van het aantal rechtgevende kinderen zet zich volgens de meest recente cijfers (31 december 1987) van de Rijskdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) door. Sedert 1979 zijn er 5,32% minder gezinnen en 9,53% minder rechtgevende kinderen. De daling is veruit het grootst in Vlaanderen waar een kind echter gemiddeld ook 250 fr. minder krijgt dan een Waals kind en zelfs 371 fr. minder dan een Brussels.