Vlaams lijstje voor verkeersveiligheid

(tijd) - De Vlaamse minister van Mobiliteit, Gilbert Bossuyt, heeft een nota voorbereid met het oog op de nakende discussie over de regionalisering van de verkeersveiligheid. Die discussie zal worden gevoerd in een nieuw op te richten Forum met de Gemeenschappen en de Gewesten, zo staat in het federale regeerakkoord. Bossuyt wil dat de gewesten de mogelijkheid moeten krijgen een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur op de gewest- en gemeentewegen in te voeren. De overheveling van de reglementering over het inhaalverbod voor vrachtwagens en de ijking van de snelheids- en roodlichtcamera's staan eveneens op zijn lijstje. Vlaanderen moet ook de veiligheidsnormen voor de verkeersinfrastructuur kunnen bepalen en bevoegd worden voor de vergunningen voor uitzonderlijke transporten. Nog bepleit de minister de regionalisering van de registratie van verkeersongevallen, de overheveling van de reglementering over de binnenvaart en de bevoegdheden om op zee een vlotte en veilige scheepvaart te garanderen en preventief op te kunnen treden tegen olielozingen en milieurampen. Ten slotte komt het volgens minister Bossuyt de verkeersveiligheid ook ten goede dat de Vlaamse ambtenaren de politionele bevoegdheden zouden krijgen om toe te zien op de naleving van het verkeersreglement, inclusief de mogelijkheid om administratieve boetes te innen. IdV