Advertentie
Advertentie

Vlaams-Nederlands centrum in Brusselvereist 1,44 miljoen euro

van onze correspondent in Den Haag(tijd) - Voor een Vlaams-Nederlands Centrum in Brussel is een jaarbudget van 1,445 miljoen euro nodig. Dat stelt een stuurgroep van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland in een advies voor een eigen gebouw in het centrum van Brussel. Voor de financiering stelt de stuurgroep voor dat de Vlaamse overheid het gebouw ter beschikking stelt. De rest van de kosten moet voor twee derde door Nederland en voor een derde door Vlaanderen worden gedragen.De adviesgroep onder leiding van Hugo Weckx aan Vlaamse zijde en oud-minister Hedy dAncona aan Nederlandse zijde kreeg als opdracht plannen te maken voor het oprichten van een Vlaams-Nederlands Centrum gericht op Europa.Brussel is de enige meertalige en interculturele stad in de Europese Unie waar het Nederlands naast het Frans een officiële status heeft. De zetel van de meeste Europese politieke en administratieve instellingen en vertegenwoordigingen van tal van andere internationale organisaties zijn er gevestigd, stelt de stuurgroep. LippendienstMaar Nederland is uit desinteresse en om financiële redenen altijd terughoudend geweest. Aan een Vlaams-Nederlands cultureel centrum in Brussel wordt alleen lippendienst bewezen. Zo verklaarde vorig jaar de Nederlandse staatssecretaris voor Cultuur, Rick van der Ploeg, dat er in Europa te veel aandacht is voor geld en de euro en te weinig voor culturele diversiteit. Maar Van der Ploeg reserveerde geen centiem voor een centrum in Brussel.Van der Ploeg mag dan weinig voelen voor een Vlaams-Nederlands Centrum in Brussel, toch staan er in Den Haag wel degelijk mensen achter het dossier. Voor actie is het evenwel wachten tot na de parlementsverkiezingen van mei. BW