Vlaams onderwijs biedt (dure) kwaliteit

(tijd) - Het Vlaamse onderwijs biedt relatief goede kwaliteit maar dat kost veel. Voor hetzelfde geld zou het nog beter moeten kunnen. Er is bijvoorbeeld een opvallend grote leerachterstand van 40 procent in het secundair onderwijs. Voor het leerplichtonderwijs kost dat 6 tot 7 miljard fr. op jaarbasis. Overigens merkt de OESO ook een opvallende kloof tussen onderwijs en bedrijfsleven.