Vlaams onderwijs in Brussel stagneert

(tijd/belga) - Het aantal leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is dit schooljaar in vergelijking met het vorige ongeveer stabiel gebleven. Daarmee komt een einde aan een jarenlange groei. Door die groei kampen de Nederlandstalige scholen met een nijpend tekort aan infrastructuur. De Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel (VGC) wil daarvoor een speciaal urgentiefonds oprichten.