Vlaams onderwijs kan volwassenen niet lokken

BRUSSEL (tijd) - In tegenstelling tot wat de leerplicht laat vermoeden, zitten er in Vlaanderen minder kinderen op de schoolbanken dan in andere OESO-landen. Vooral jongeren ouder dan 18 nemen minder deel aan het (hoger) onderwijs, voor de leeftijdsgroepen ouder dan 23 jaar zakt Vlaanderen zelfs onder het OESO-gemiddelde. Dat Vlaanderen minder volwassenen in het onderwijs heeft, doet de vraag rijzen of het onderwijsbeleid geen impuls moet geven aan de voortgezette opleidingen.In april van dit jaar pakte de OESO (Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling) uit met de derde uitgave van 'Education at a Glance' (zie Tijd 19/4). Onderzoekers van de universiteiten van Gent, Antwerpen, Leuven en Brussel, én van het onderwijsdepartement diepten de konklusies van de OESO-vergelijking uit naar het Vlaams onderwijs. De resultaten daarvan stelden ze gisteren voor in het boek 'Het Vlaams onderwijs in de kijker'. Met het oog op de vorming van een Vlaamse regering kregen de onderhandelaars in het formatieberaad een eksemplaar.