Vlaams Parlement doet Europese machtsafstand

Het Vlaams Parlement moet binnenkort stemmen over de Europese grondwet. Het krijgt een zeldzame kans om Vlaanderen als een belangrijke regio op de Europese kaart te zetten, volledig in de lijn van de subsidiariteitsgedachte die fraai geformuleerd staat in de Europese grondwet. Daarvoor moet het wel handig de politieke gegevens kunnen en willen bespelen, stelt WILFRIED DEWACHTER.