Advertentie
Advertentie

Vlaams Parlement keurt vandaag resolutie tegen racisme goed

(belga) - De CVP-, SP-, VLD-, VU- en Agalev-fracties in het Vlaams Parlement zullen vandaag bij hoogdringendheid een voorstel van resolutie goedkeuren tegen racisme en voor integratie. Het initiatief van Agalev-fractieleider Jos Geysels spoort de Vlaamse regering aan werk te maken van een actief beleid tegen racisme. Onderwijs, vorming en voorlichting zijn de belangrijkste instrumenten om aan dat beleid gestalte te geven.Het resolutievoorstel herneemt eigenlijk een tekst die al in november 1992 werd goedgekeurd, als protest tegen de eerste versie van het 70-puntenprogramma van het Vlaams Blok. Aanleiding nu is het Europees jaar tegen het racisme. 'De tekst benadert het migrantenvraagstuk vanuit de naleving van de strikte principes van de rechtstaat. Alles wat daarbuiten valt is ontoelaatbaar', verklaarde Jos Geysels dinsdag op een persconferentie. De vijf partijen zeggen ook hun steun toe aan personen en projecten die ijveren voor verdraagzaamheid en strijden tegen racisme.