Vlaams Parlement klaar met resolutie oorlogsverleden

(tijd) - De vijf democratische fracties in het Vlaams Parlement hebben een voorstel van resolutie ingediend met aanbevelingen over de omgang met het oorlogsverleden. Het veroordeelt de collaboratie en erkent de fouten en ontsporingen bij de repressie en epuratie. De Vlaamse regering wordt verzocht initiatieven te nemen om de weerbaarheid van de democratie te versterken.