'Vlaams Parlement moet kiezen tussen spektakel en resultaten'

(tijd) - 'We hebben in het Vlaams Parlement steeds een 'resultaatsdebat' gevoerd, om de regering tot bijsturingen te dwingen. In het federale parlement zijn spetakeldebatten de regel. Het is de vraag of dat verschil in cultuur gehandhaafd kan worden, nu veel kamerleden naar het Vlaams Parlement overstappen.' De aftredende voorzitter van het Vlaams Parlement, Norbert De Batselier (sp.a), verhult niet dat hij de federale parlementaire zeden liever niet naar Vlaanderen ziet overwaaien. En ook die overstappende kamerleden vindt hij maar niets. 'Het fenomeen bewijst dat we de federale en deelstaatverkiezingen beter opnieuw laten samenvallen.'