Vlaams Parlement moet meer werken rond Europa

Het Vlaams Parlement moet meer oog hebben voor de ontwikkelingen en de besluitvormingsprocessen in de Europese Unie. Europese aangelegenheden die ressorteren onder een Vlaamse bevoegdheid, moeten exclusief besproken worden met het Vlaamse beslissingsniveau, stelt NORBERT DE BATSELIER. De democratie, zowel op het Europese als op het Vlaamse niveau, kan er alleen maar wel bij varen. Het nieuwe Beleidsplan 2004-2009 voor het Vlaams Parlement toont de weg om een voortrekkersrol in Europa te vervullen.