Advertentie
Advertentie

Vlaams Parlement moet staatshervorming zonder taboes aanpakken

Sinds enige tijd beschikt Vlaanderen over zijn eigen rechtstreeks verkozen parlement. Een van de opdrachten van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers is de voorbereiding van de verdere staatshervorming. Om de politieke ontvoogding van Vlaanderen ten volle te verwezenlijken dient het huidige staatsbestel immers verder te worden hervormd. Aangezien we in een federale staat leven moeten de deelstaten volwaardig medezeggenschap krijgen over deze ombouw. Met het oog op de volgende 'communautaire ronde' in 1999 legde de Vlaamse regering het parlement een discussienota over de verdere staatshervorming voor. Deze nota wordt op dit ogenblik in de commissie staatshervorming besproken.