Vlaams Parlement moet vakantiekamer krijgen

(tijd) - In een brief aan de voorzitter van het Vlaams Parlement stelt volksvertegenwoordiger André-Emiel Bogaert (VU&ID) de oprichting voor van een parlementaire vakantiekamer, die tijdens het reces wekelijks zou vergaderen. Op die manier blijft de controle door en de inspraak van het Vlaams Parlement, die door de lange vakantie in het gedrang komt, gegarandeerd, zegt hij.