Advertentie
Advertentie

Vlaams Parlement op weg naar akkoord over splitsing gezondheidsbeleid

(tijd/belga) - In de commissie voor Staatshervorming van het Vlaams Parlement heeft zich woensdag een duidelijke meerderheid afgetekend voor de stapsgewijze overheveling van het gezondheidsbeleid van de federale overheid naar de gemeenschappen. De SP maakt nog enig voorbehoud bij de 'defederalisering' van het ziekenhuisbeleid.De commissie, die eerder al de regionalisering van de Gemeente- en Provinciewet besprak, sneed gisteren het hoofdstuk 'gezondheidszorg en gezinsbeleid' aan uit de discussienota van de regering-Van den Brande over de verdere staatshervorming, de zogenaamde Schrikkelnota. De voorbije maanden werden daarover hoorzittingen gehouden met 38 vertegenwoordigers uit de medische sector. Het is de bedoeling dat de bespreking uitmondt in een consensus onder alle fracties over de krachtlijnen voor een (gedeeltelijke) splitsing van de gezondheidszorg.