Vlaams Parlement probeert vuist te maken tegen 'Frans' Electrabel

(tijd) - De Vlaamse meerderheidspartijen pleiten ervoor de elektriciteitsmarkt echt vrij te maken voor concurrentie. Nu de Fransen weldra Electrabel controleren, is dat de enige manier om de belangen van de Vlaamse consument te behartigen, was gisteren de ondertoon in een debat in het Vlaams Parlement. De meerderheidspartijen raden de gemeenten ook af een belang in Suez aan te houden.