Vlaams Parlement schaft actuele interpellaties en vragen om uitleg af

(tijd) - Het Vlaams Parlement schrapt de actuele interpellaties en vragen om uitleg, zo kwamen de fractievoorzitters vrijdag tijdens de bespreking van de amendementen op de nota-De Batselier overeen. Op basis van het overleg gaat parlementsvoorzitter Norbert de Batselier een nieuw syntheseverslag opmaken. Dat verslag zal worden besproken met minister-president Luc van den Brande. Later wordt het door het parlement bekrachtigd.De fractieleiders bogen zich vrijdag in de Warande over de amendementen die waren ingediend op de nota-De Batselier over de vernieuwde werking van het Vlaams Parlement. Er werden enkele gevoelig liggende knopen doorgehakt. Actuele interpellaties en vragen om uitleg worden afgeschaft. Er blijven alleen nog vragen en interpellaties over. Als die handelen over particuliere, lokale of regionale onderwerpen, worden ze doorverwezen naar de bevoegde commissies. Enkel interpellaties en vragen met een algemene draagwijdte zullen nog in plenaire vergadering gesteld kunnen worden.