Advertentie
Advertentie

Vlaams Parlement stelt voorwaarden aan hogere schoolgerechtigde leeftijd

(belga) - De SP in het Vlaams Parlement gaat de CVP-VLD-resolutie goedkeuren, waarin de voorwaarden zijn opgesomd om de schoolgerechtigde leeftijd in het kleuteronderwijs van 2,5 naar 3 jaar op te trekken. Dat is dinsdag tijdens de bespreking van het ontwerpdecreet basisonderwijs in het Vlaams Parlement duidelijk geworden. De SP gaat nog wel een amendement indienen om de tekst van de resolutie te verfijnen.In de resolutie staat dat de verhoging van de schoolgerechtigde leeftijd voor kleuters naar drie jaar maar kan als enkele voorwaarden vervuld zijn. Er moet worden overlegd met de onderwijs- en welzijnssector. Er moeten ook bijkomende middelen vrijgemaakt worden voor de uitbreiding van het aantal voorschoolse kinderopvangplaatsen. De nieuwe maatregel mag geen invloed hebben op de werkgelegenheid in het onderwijs en mag voor de ouders slechts minimale meerkosten meebrengen.