Advertentie
Advertentie

Vlaams Parlement verlaagt successierechten voor samenwonenden

BRUSSEL (tijd) - Een wisselmeerderheid in het Vlaams Parlement keurde woensdag een voorstel van decreet goed dat de successierechten voor 'in partneriaat samenwonenden' verlaagt tot het tarief dat geldt voor gehuwden. Voor de vier partijen die het voorstel goedkeurden - SP, VLD, VU en Agalev - is met de gelijkschakeling van de successierechten een eerste concrete stap gezet in het wegwerken van de discriminatie tussen samenwonenden en gehuwden. De CVP, die samen met het Vlaams Blok tegen het voorstel stemde, zegt dat het Vlaams Parlement niet bevoegd is.De commissie voor Financiën en Begroting van het Vlaams Parlement zette gisteren de bespreking voort van het voorstel van decreet van Guy Swennen (SP), dat inzake successierechten duurzaam samenwonenden gelijkschakelt met gehuwden. De discussie was begin januari stilgelegd omdat aan de Raad van State was gevraagd of het Vlaams Parlement wel bevoegd is het Wetboek van Successierechten op dat punt te wijzigen. De Raad van State heeft een advies uitgebracht waarmee men - zoals gisteren uit het boeiende en af en toe bitse debat bleek - meer dan één kant uitkan.