Advertentie
Advertentie

Vlaams Parlement versmalt doelgroep garantieregeling risicokapitaal

BRUSSEL (tijd) - De commissie voor Economische Aangelegenheden van het Vlaams Parlement versmalt het toepassingsgebied van het ontwerpdecreet van minister Eric van Rompuy over de garantieregeling voor risicokapitaal. Alleen start- en groeibedrijven met toekomstgerichte activiteiten komen voor de overheidswaarborg in aanmerking. Nieuwe participatiemaatschappijen krijgen makkelijker toegang tot de waarborg dan in het oorspronkelijke ontwerp.De commissie voor Economische Aangelegenheden van het Vlaams Parlement begon gisterochtend met de artikelsgewijze bespreking van het ontwerpdecreet 'tot regeling van de toekenning van een waarborg als verliesgarantie voor het verstrekken van risicokapitaal'. Met die regeling wil minister van Economie Eric van Rompuy participatiemaatschappijen aansporen risicokapitaal in te brengen in innovatiebedrijven. De Vlaamse overheid zal vijf jaar lang een deel van het verlies dragen dat participatiemaatschappijen kunnen lijden op het risicokapitaal dat zij inbrengen in bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen.