Advertentie
Advertentie

Vlaams Parlement voert cumulatieverbod af

(tijd) - In het Vlaams Parlement is er geen meerderheid te vinden om nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen de cumulatie te verbieden van een parlementair mandaat met een lokaal uitvoerend mandaat, laat staan met een privé-beroep. Dat bleek dinsdag in de commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming.De commissie besprak twee voorstellen van bijzonder decreet. Het ene, van VU-ID en Agalev, geeft uitvoering aan het Vlaamse regeerakkoord en verbiedt de cumulatie van een parlementair mandaat met dat van burgemeester, schepen of voorzitter van de OCMW-raad. Mede-indiener Dirk Holemans (Agalev) noemde het een minimum minimorum. Het tweede voorstel, van parlementsvoorzitter Norbert de Batselier (SP), gaat verder en verbiedt ook de cumulatie van een parlementair mandaat met een privé-beroep.Woordvoerders van VLD, CVP en SP maakten duidelijk geen van beide voorstellen te steunen. De Batselier wees er op dat alle fracties, op het Vlaams Blok na, hadden meegedeeld niet te willen horen van een cumulatieverbod dat enkel voor het Vlaams Parlement zou gelden. Er moet een regeling komen die voor alle parlementen geldt. Een meerderheid van de commissieleden vond het daarom aangewezen te wachten tot er op het federale vlak wat beweegt.Uit cijfers die De Batselier verstrekte, blijkt dat van de CVP-parlementsleden 43,4 procent een lokaal uitvoerend mandaat uitoefent. Bij VU-ID is dat 41,6 procent, bij de SP 35 procent en bij de VLD 29,6 procent. Bij het Blok en Agalev wordt niet gecumuleerd.Ook het SP-voorstel om voor de verkiezingen voor het Vlaams Parlement één West-Vlaamse kieskring te vormen, werd op ijs gelegd. De commissie vindt dat er een totaalregeling moet komen: ofwel overal provinciale kieskringen, ofwel één Vlaamse kieskring. Zij wil eerst uitzoeken wat de gevolgen zijn van de halvering van de lijststem op de herindeling van de kieskringen. MD