Vlaams Parlement vraagt inspraak in vrijstellingsbesluiten Elia-heffing

(tijd) - Het Vlaams Parlement wil inspraak hebben vooraleer de Vlaamse regering besluit bedrijven vrij te stellen van de zogenaamde Elia-heffing. Trees Merckx (CD&V) zei dat gisteren in de commissie voor Algemeen Beleid.