Vlaams Parlement was te goeder trouw

(tijd) - Het Vlaams Parlement heeft zich nooit boven de wet verheven gevoeld. Het handelde bij de bouw van zijn parlementsgebouw volgens de toenmalige algemeen gangbare praktijk en rechtsleer. Dit verklaarde ondervoorzitter van het Vlaams Parlement, Herman Suykerbuyk, vrijdag in een reactie op de veroordeling die ons land donderdag voor het Europees Hof opliep. Volgens het Hof verliep de bouw van het Vlaams Parlement niet volgens de Europese regels inzake overheidsopdrachten.