Vlaams Parlement wedt op homogene bevoegdheidspaketten

BRUSSEL (tijd) - Het Vlaamse Parlement wil zich niet langer de kop breken over de al dan niet objectieve transfers binnen de sociale zekerheid van Vlaanderen naar Wallonië, zo bleek dinsdag op een vergadering van de Commissie voor Staatshervorming. CVP-fractieleider Johan de Roo pleitte ervoor los van de transfers de effecten van homogene bevoegdheidspaketten te onderzoeken. Buiten het Vlaams Blok konden alle fracties zich vinden in deze nieuwe strategie.Voortgezet onderzoek naar niet-objectieve transfers tussen Vlaanderen en Wallonië brengt ons geen stap verder in de politieke besluitvorming, zo argumenteerde Johan de Roo. Wetenschappelijke studies aan Vlaamse kant worden verworpen door Wallonië en vice versa, waardoor we in een patstelling zijn terechtgekomen. 'De conclusies uit Vlaamse, Waalse of federale studies zijn niet éénduidig te trekken en zijn dus onvoldoende geschikt om tot politieke besluitvorming te komen'. Commissievoorzitter Johan Sauwens (VU) voegde eraan toe dat onderzoek naar niet-objectieve of aanvaardbare transfers -waarover betwisting bestaat- niet wetenschappelijk is, want het houdt een (politieke) appreciatie in. 'Het is geen cijfergegeven, maar een beleidsgegeven', aldus Sauwens.