Advertentie
Advertentie

Vlaams Parlement wil heroriëntering expansiesteun

(tijd/belga) - Het Vlaams Parlement wil dat de Vlaamse regering haar expansiesteun aan bedrijven efficiënter en selectiever aanwendt, en heroriënteert. De basissteun zou moeten worden geschrapt. Startende bedrijven zouden maximiaal gesteund moeten worden. Ecologie- en tewerkstellingssteun zou vooral de kleine ondernemingen ten goede moeten komen. Een en ander staat in een voorstel van resolutie dat het Vlaams Parlement woensdagavond goedkeurde. De CVP en het Vlaams Blok stemden tegen.De expansiesteun die de Vlaamse overheid verleent aan bedrijven die in Vlaanderen investeren, ligt in het Vlaams Parlement al enige tijd onder vuur. Vorige week nog werd minister van Economie Eric van Rompuy (CVP) naar de commissie Werkgelegenheid en Economische Aangelegenheden geroepen om de toekenning van expansiesteun - een van de belangrijkste instrumenten van zijn beleid - te verdedigen.