Advertentie
Advertentie

Vlaams Parlement zet vaart achter Nooddecreet

(tijd) - Met een ruime meerderheid keurden de verenigde commissies van Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken van het Vlaams Parlement gisteren het voorstel van Nooddecreet goed, dat het pad effent naar de snelle voltooiing van de bouw van het Deurganckdok, op de Linkerscheldeoever.Sinds de Raad van State op 7 maart de bouwvergunning schorste, liggen de bouwwerkzaamheden stil. Dat heeft belangrijke economische en budgettaire gevolgen. Het Nooddecreet schept een juridisch kader om af te wijken van de gewone procedure en om verdere klachten bij de Raad van State onmogelijk te maken. Die handelwijze is juridisch omstreden.Van de 30 leden van de verenigde commissies keurden er 23 het voorstel van decreet goed. De zes vertegenwoordigers van het Vlaams Blok stemden tegen. Jos de Meyer (CD&V) onthield zich.De commissie keurde nog enkele amendementen goed. Het belangrijkste voorziet in de toekenning van een vergoeding wegens waardeverlies aan de eigenaars van landbouwgrond die door de toepassing van het decreet een ecologische bestemming krijgt.De commissie besliste de reglementaire termijn voor de indiening van een reflectienota te laten vallen, zodat het voorstel al op 12 december in de plenaire vergadering goedgekeurd en vóór 21 december in het Staatsblad gepubliceerd kan worden. Die dag behandelt de Raad van State het verzoek de bouwvergunning te vernietigen. De Vlaamse overheid kan de publicatie van het Nooddecreet inschakelen in haar verdediging.De mogelijkheid voor Doelenaars hun woning te verkopen aan de Vlaamse overheid, die door de schorsing van de bouwvergunning op losse schroeven was komen te staan, krijgt met een amendement op het programmadecreet een wettelijke basis. MD