Vlaams rechtsonderwijs wordt op Amerikaanse leest geschoeid

(belga) - Het rechtsonderwijs in Vlaanderen - en misschien wel in heel Europa - zal steeds meer op Amerikaanse leest worden geschoeid, zo stelt professor Hubert Bocken, van de vakgroep Burgerlijk Recht van de Genste Rechtsfaculteit. Door de expansie van het recht wordt het voor de Europese universiteiten niet meer mogelijk heel het recht te onderwijzen. Daardoor zal de klemtoon, net als in de VS, steeds meer liggen op het verwerven van de juridische methodiek, wat de jurist in staat moet stellen zich snel in te werken in gelijk welk rechtsdomein.Enkele Europese rechtsfaculteiten, waaronder de Rijksuniversiteit in Gent, hebben al enkele initiatieven gepuurd uit het Amerikaanse rechtsonderwijs. Zo voerde de Gentse universiteit in de eerste en tweede licentie een verplicht schrijfvaardigheidspracticum in en in de derde licentie een verplichte scriptie. In de kandidaturen zal - zoals in de VS - meer dan voorheen de klemtoon gelegd worden op het 'gebruik en de analyse van juridische bronnen'. Volgend jaar start de Gentse universiteit met een niet-verplichte training in 'verbale communicatie' in de derde licentie, ook weer naar het voorbeeld van de VS. Voorts wordt er juridisch Frans, juridisch Duits en informatica voor juristen gedoceerd.