Vlaams regering geeft fiat aan bouw Verrebroekdok

BRUSSEL (belga) - De Vlaamse regering besliste gisteren tot de bouw van het Verrebroekdok, een projekt van 5.417 miljoen fr., waar de Antwerpse havengemeenschap nu al jaren naar uitkijkt. Het dok moet de verdere uitbouw van de Linkeroever schragen. Het eerste dok, het Vrasenedok dat in 1987 in dienst werd genomen op de Antwerpse Linkeroever is nu al volledig omsloten door nieuwe bedrijven.De bouw van het Verrebroekdok in de Waaslandhaven vergt de aanleg van bijna 5 kilometer kaaimuur en loopt evenwijdig met het Vrasenedok, dat destijds 3.146 miljoen fr. kostte. Zopas nog riep burgemeester François Smet van Beveren, op wiens grondgebied het nieuwe dok gesitueerd is, de Vlaamse regering op om snel te beslissen voor de aanleg van het nieuwe dok.