Advertentie
Advertentie

Vlaams secundair onderwijs blijft erg duur

(tijd) - In vergelijking met andere OESO-landen blijft het secundair onderwijs in Vlaanderen erg duur. Het Vlaams onderwijs in het algemeen is trouwens, uitgedrukt in aantal leerlingen per leerkracht, erg arbeidsintensief. En alle inspanningen ten spijt blijkt de democratisering van het onderwijs, net als in andere westerse landen, in Vlaanderen te stagneren. Dit staat te lezen in de studie 'Vlaamse onderwijsindicatoren in internationaal perspectief, editie 1998' van het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.Meisjes en jongens participeren in Vlaanderen in ongeveer gelijke mate aan het hoger onderwijs. Maar in tegenstelling tot het verdwijnen van de sekseongelijkheden, blijven de sociale ongelijkheden vrijwel ongewijzigd. De deelname van jongeren uit lagere sociale categorieën blijft onder die van hun leeftijdgenoten uit hogere sociale klassen. Slechts 16 procent van de kinderen van laaggeschoolde vaders en/of moeders volgt hoger onderwijs. Bij kinderen van hooggeschoolde ouders gaat het om 59 procent. Of nog anders uitgedrukt: 41 procent van de bediendekinderen volgt hoger onderwijs, tegenover slechts 14 procent van de arbeiderskinderen. Deze sociaal ongelijke verhoudingen veranderden de voorbije 20 jaar nauwelijks, niet in Vlaanderen, en, op enkele uitzonderingen na, ook niet in de andere geïndustrialiseerde landen.