Vlaams sociaal overleg wordt sektorieel opgedeeld

(tijd) - Naar het voorbeeld van het nationale sociaal- ekonomisch overleg krijgt ook Vlaanderen zijn sektoriële overlegstrukturen. Daartoe worden in de schoot van de Sociaal-Ekonomische Raad van Vlaanderen (SERV) autonome sektoriële kommissies opgericht, waarin enkel vertegenwoordigers van de professionele organizaties van werknemers en werkgevers uit de betrokken bedrijfstak zetelen.