Vlaams sorteercentrum voor verpakkingsafval is eind mei rond

MECHELEN (tijd) - Alle kontrakten voor het eerste volwaardige sorteercentrum voor verpakkingsafval in Vlaanderen zullen nog voor eind mei dit jaar getekend worden. Het centrum wordt door de Canadese firma Laidlaw in Vilvoorde ingeplant en zal jaarlijks 62.000 ton verpakkingsafval uit het arrondissement Halle-Vilvoorde sorteren. Met het projekt is zowat 650 miljoen fr. gemoeid. Dat sorteercentrum wordt het eerste konkrete projekt van de VZW PRO, waarmee de betrokken partijen, de Vlaamse overheid enerzijds en de verpakkingsindustrie plus het VEV anderzijds, willen bewijzen dat voorkoming en recyclage van verpakkingsafval ook op vrijwillige basis kan. De VZW PRO, opgericht op 26 maart '91 is immers een uitloper van de op 26 juni '90 gesloten verpakkingskonvenant tussen dezelfde partijen.