Vlaams TV-drama is eigenlijk amusement

Hoe is het gesteld met de Vlaamse dramaproducties op televisie? Zeer goed, als 'drama' ruim gedefinieerd wordt als 'fictie', zeg maar iedere Vlaamse TV-produktie waarvoor scenario's geschreven worden en fictieve gebeurtenissen bedacht zijn. Helemaal niet goed, als drama eng gedefinieerd wordt als 'het beter drama, dat naast het entertainment-aspect ook culturele, informatieve en/of emancipatorische oogmerken heeft'. Als we de najaarsprogrammering van de Vlaamse zenders bekijken, valt het op dat Vlaams drama steeds meer synoniem staat voor Vlaams amusement, zeg maar soaps