Vlaams Werkervaringsplan ook in Brussel van toepassing

(tijd) - Het Werkervaringsplan van de Vlaamse overheid is ook van toepassing in de negentien Brusselse gemeenten. De Vlaamse en de Brusselse regering sloten daarover een samenwerkingsakkoord. Een ander akkoord richt een Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding op.De Vlaamse regering hecht veel belang aan tewerkstelling en beroepsopleiding. Omdat tewerkstelling een gewestmaterie is en beroepsopleiding een gemeenschapsbevoegdheid, is het niet eenvoudig dat complementair beleid ook in Brussel te voeren. Voor gewestmateries is de Vlaamse regering niet bevoegd in Brussel, voor gemeenschapsmateries wel. De twee samenwerkingsakkoorden die de Vlaamse regering goedkeurde, moeten dat euvel verhelpen.