Advertentie
Advertentie

Vlaams Woningfonds toegankelijk voor gezinnen met maar één kind

(tijd) - Samen met de ontwerpbegroting van 2005 keurde het Vlaams Parlement gisteravond het ontwerp van programmadecreet goed, met een rist maatregelen die op de begroting betrekking hebben. Een deel van die maatregelen zijn van onmiddellijk belang voor particulieren en bedrijven. Een beknopt overzicht.