Advertentie
Advertentie

Vlaamse aannemers naar Arbitragehof

(tijd/belga) - De Vlaamse Konfederatie Bouw (VCB) heeft klacht ingediend bij het Arbitragehof tegen een artikel in het lentedekreet over het secundair onderwijs waarin voor bouwopdrachten van het gemeenschapsonderwijs mag afgeweken worden van de wet op de overheidsopdrachten.