Vlaamse administratie land- en tuinbouw

(tijd) - De Vlaamse regering heeft beslist binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een volwaardige administratie Land- en Tuinbouw (ALT) op te richten. Die wordt ingedeeld bij het departement Ekonomie, Werkgelegenheid en Binnenlandse aangelegenheden. ALT zal zich bezighouden met steun voor investeringen op land- en tuinbouwbedrijven, de promotie van de produkten van landbouw, tuinbouw en zeevisserij, de voorbereiding van en deelname aan het overleg met de bij het landbouwbeleid bevoegde overheden, studies omtrent de implikaties op land- en tuinbouw van zowel het Vlaams, federaal als internationaal beleid. Daarnaast keurde de executieve een overeenkomst goed met de VZW "Promotie Afzet' voor de promotie van de produkten van de landbouw, tuinbouw en zeevisserij, in opvolging van de geregionalizeerde Nationale Dienst voor de Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten (NDATLP).