Advertentie
Advertentie

Vlaamse administratie moet open kaart spelen

(tijd) - Burgers of rechtspersonen krijgen een inzagerecht in bestuursdokumenten van de Vlaamse administratie die hen in het bijzonder aangaan. Zo bepaalt het ontwerp-dekreet betreffende de openbaarheid van bestuur dat gemeenschapsminister van openbaar ambt Luc Van Den Bossche vandaag ter goedkeuring voorlegt aan de Vlaamse regering. Het ontwerp bevat wel tal van beperkingen op het algemeen principe van de openbaarheid.