Advertentie
Advertentie

Vlaamse banenplannen goed voor 2 procent van arbeidsplaatsen

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse overheid heeft in 1995 bijna 37.000 voltijdse arbeidsplaatsen via haar tewerkstellingsprogramma's gesubsidieerd, waardoor naar schatting 45.000 personen werden tewerkgesteld. Dit komt neer op ongeveer 2 procent van de totale werkgelegenheid of 2,6 procent van de loontrekkende tewerkstelling in Vlaanderen. Deze cijfers zijn terug te vinden in de zopas verschenen 'Vlaamse Regionale Indicatoren 1996'.Buiten de Vlaamse tewerkstellingsprogramma's hielp het federale Voordeelbanenplan tussen januari 1995 en eind juli 1996 in Vlaanderen nog 33.089 personen aan werk, wat grosso modo neerkomt op ongeveer 1,8 procent van het totaal aantal tewerkgestelden. Minister-president Luc van den Brande, die het Vrind-rapport dinsdag voorstelde, benadrukte dat de basis voor de werkgelegenheid moet komen van het privé-initiatief, maar daarbuiten moet het overheidsbeleid inspelen op nieuwe behoeften. Bijna drie vierde van de tewerkgestelde personen in Vlaanderen werkt in de privé-sector, terwijl in Brussel en Wallonië 'slechts' zes loontrekkenden op tien in de privé-sector werken.