'Vlaamse bedrijven komen naar Henegouwen omdat wij van het leefmilieu geen obsessie maken'

Guy Spitaels verraste op 6 januari 1992 politiek België met de mededeling dat hij ontslag nam als voorzitter van de Parti Socialiste (PS) om de Waalse gewestregering te leiden. De Agusta-perikelen maakten twee jaar later een abrupt einde aan het minister-presidentschap. Na de verkiezingen van 21 mei 1995 keerde Spitaels terug op het politieke voorplan, als voorzitter van het Waals Parlement, zoals de Waalse Gewestraad zich is gaan noemen. Protocollair is hij daarmee de nummer één in Wallonië. Ook in feite blijft Spitaels bezuiden de taalgrens een vooraanstaande rol spelen, zonder de belangen van zijn streek - hij is parlementslid van Doornik-Aat-Moeskroen (Henegouwen) - uit het oog te verliezen.DOOR HAAR LAGER dan gemiddelde inkomen en hoger dan gemiddelde werkloosheid komt de hele provincie Henegouwen in aanmerking voor steun van de Europese Unie. Uit het structuurfonds voor Doelstelling 1, zoals het in het Europese jargon heet, krijgt de provincie ongeveer 30 miljard frank toegeschoven. Begrijpt Spitaels dat Vlaanderen vreest dat West- en Oost-Vlaamse bedrijven, verleid door de steun die er te rapen valt, naar de overzijde van de taalgrens verhuizen?