Vlaamse bedrijven moeten gros oplopende milieukost betalen

(tijd) - De Vlaamse regering is van plan de enorme kost voor het gezondmaken van het milieu voor het overgrote deel op de rug van de industrie te verhalen. In een ontwerp van dekreet voor de begroting van 1990 worden de heffingen op vaste afvalstoffen al expliciet vermeld.