Vlaamse begroting op tijd ingediend

BRUSSEL (tijd) - Gisteren heeft voorzitter Geens van de Vlaamse executieve de volledige begroting voor 1990 - zowel inzake ontvangsten als uitgaven - bij de Vlaamse raad ingediend. De begroting voorziet in een tekort van 28,8 miljard fr. Voor een loonsverhoging voor de ambtenaren is slechts 1 miljard voorzien. Normaal kost een loonsverhoging van 1 procent de Vlaamse schatkist op jaarbasis 1,7 miljard.