Vlaamse Beweging tegen drieledigheid

(tijd) - Het presidium van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) waarschuwt voor het dreigende gevaar van een drieledig federalisme waardoor Vlaanderen uiteindelijk in een minderheidspositie zou belanden. Daarom eist het OVV dat alle overleg-, samenwerking- en koördinatie-organen op nationaal vlak tweeledig worden samengesteld, met een Vlaams-nederlandstalige en een Waals-franstalige afvaardiging. Het OVV protesteert ook met klem tegen de overeengekomen zetelverdeling voor de komende Europese verkiezingen.